Saskia van der Werff

Filosofische vaardigheden – Beoefen de creatieve kracht van samen filosoferen

Saskia van der Werff – filosoof- stimuleert met filosofische vaardigheden creatieve ontdekkingen, die van belang zijn voor samen leven. Zij begeleidt een ieder die wijsgerige stappen in haar/zijn levenspraktijk wil zetten. Met deze creatief-filosofische knowhow levert zij tevens een bijdrage aan de ambacht van het praktisch filosoferen. Bekwaam je in filosofische vaardigheden: neem deel aan een activiteit>>, lees een publicatie>> of ga direct aan de slag>>. Ontdek hoe filosofen uit de hele wereld -Oosters-Afrikaans-Westers- je hierbij met raad en daad terzijde kunnen staan.

Creatief-Filosofische Vaardigheden zoals:
-samen ontdekkingen doen-
-nieuwe samenhangen kunnen zien-
-potenties van het leven vreugdevol in de praktijk brengen-
-herkennen van ontluikende inzichten-
-omarmen van de veranderlijkheid van het samenleven-
-aannemen van een speels-kritische houding-
‘Wat filosofie is moet je uitproberen’